Back
Auto Revue - Road Test: Fiesta XR2
"Rij-indruk Ford Fiesta XR2"
12th February 1982
End Return to Auto Revue

 

 

Home » Magazine Articles » Dutch NL » Auto Revue »

Road Test: Fiesta XR2
Auto Revue - Road Test: Fiesta XR2 - Front Cover

Auto Revue - Road Test: Fiesta XR2 - Page 1

Auto Revue - Road Test: Fiesta XR2 - Page 2

Auto Revue - Road Test: Fiesta XR2 - Page 1

English Translation and Original Text Below


Driving impression Ford Fiesta XR2 - Boy Racer

Some cars are in the range of models include a manufacturer, without the direct intention to sell them by wholesale. What of course is sold nice, but every decent showroom of the brand must have a copy of presence. These are the show producers, the crowd-or image-builders in Dutch well and the eye-catchers, designed for the entire series of which they are derived, a major push to increase sales to give. Sometimes special bodies of the sleek based on familiar, but usually, in principle, better suited for this purpose, are the series cars with some special equipment, making some honest family car suddenly an "I-can-enjoy-racing-by" them. Such a car is the Ford Fiesta XR2.

By Bart van den Acker

The position of this Fiesla Ford in the total program is a bit odd. The XR2 is clearly intended as the absolute top model of the Fiesta line. Until the arrival of the XR2 was assigned the honor at the 1300 Ghia. Also, the Fiesta XR2 the only deliverable with 1.6 liters engine. What exactly is this fork to the stem? Well, the XR2 is in fact an American Fiesta, which is intended for the market across the pond, which does not mean that there exact same car is sold. The root cause lies in the other specifications on all sorts of 'exhaust rules' which we (happily, yet) know. The power of the engine is to adapt to American rules significantly lower than what they are legitimately can and should get the same engine. The engine what this is all about the good old English Kent block, known from earlier Escort and Cortina, the last time that was different than his German counterpart, the Taunus.

A motor that slowly but surely from the European Program Ford driven by modern power sources, such as the CVH engine from the Escort new series. Oddly enough, this special version of the Fiesta thus the only remaining European Ford is equipped with this engine. Amazingly, and proof that Ford XR2 not tried this with a technical feat to achieve, because if the XR2 was really intended as fast Fiesta for series production, we have had the strongest performance of the said CVH engine seized, known the Escort XR3. But that was back development costs have brought the USA-Fiesta and was in fact already.

By Blowing

The presence of thick engine, at least for this size car, designates the entire nature of the XR2. While delivering slightly less power than the XR3 engine we have with this combination should not complain about the performance level. The 67 kW/91 hp at a weight of just over 800 kg ensure that the Fiesta attracts as a winch. The relatively short transmission ratios of the standard Fiesta gearbox are offset by a longer final drive ratio, so the focus is not purely acceleration has come to be, but also a high top speed (170 km / h) and thus high cruising speeds to be possible. In normal use, the 1.6 liters engine an easy life in the bright Fiesta-coach. This is shown inter alia in the fuel. Quiet riding we came to almost 1 in 14, good by blowing, a style more appropriate to the Fiesta XR2 was 1 to 10, favorably, not met. Meanwhile we sit it in all gears, not by the red stripe of a planned revolution,.....

Captions -

Bottom-Left - Interior and Dashboard are sober and simple, but tastefully decorated in gray with red piping. The equipment is not overwhelming.Original Text


Rij-indruk Ford Fiesta XR2 - Boy Racer

Sommige auto's worden in het modellenpalet van een fabrikant opgenomen, zonder de direkte bedoeling ze per gros te verkopen. Wat er van verkocht wordt is natuurlijk mooi meegenomen, maar in iedere fatsoenlijke showroom van het desbetreffende merk moet er wél een exemplaar van aanwezig zijn. Dat zijn de showstelers, de publiekstrekkers, of in goed Nederlands image-builders en de eye-catchers, bedoeld om de hele serie waarvan ze afgeleid zijn, een belangrijke duw naar hogere verkoopcijfers te geven. Soms betreft het fraai gelijnde speciale carrosserieën op vertrouwde basis, maar meestal, en in principe voor dit doel ook beter geschikt, zijn het serie-auto's met enkele speciale uitrustingsstukken, waardoor zo'n goudeerlijke gezinsauto plotseling een 'ik-kan-lekker-racen-uiterlijk' krijgt. Zo'n auto is de Ford Fiesta XR2.

Door Bart van den Acker

De positie van deze Fiesla in het totale Ford-programma is wat merkwaardig. De XR2 is duidelijk bedoeld als het absolute topmodel van de Fiesta-lijn. Tot de komst van de XR2 was die eer toebedeeld aan de 1300 Ghia. Tevens is de XR2 de enige leverbare Fiesta met 1,6 liter motor. Hoe zit deze vork nu precies aan de steel? Wel, de XR2 is in feite een Amerikaanse Fiesta, dat wil zeggen bedoeld voor de markt aan de overzijde van de Grote Plas, wat echter niet inhoudt dat daar exact dezelfde auto verkocht wordt. De diepere oorzaak daarvan ligt in de andere specificaties in verband met allerhande 'uitlaatgasregels' 'die we hier (gelukkig, nog) niet kennen. Het vermogen van de motor wordt door de aanpassing aan die Amerikaanse regels beduidend lager dan wat men hier legaal uit dezelfde motor kan en mag halen. De motor waar het hier allemaal om draait is het oude vertrouwde Engelse Kent blok, bekend uit de vroegere Escort en Cortina, in de tijd dat die laatste nog anders was dan z'n Duitse evenknie, de Taunus.

Een motor die langzaam maarzeker uit het Europese Fordprogramma verdreven wordt door modernere krachtbronnen, zoals de CVH-motor uit de nieuwe Escort-serie. Gek genoeg is deze speciale uitvoering van de Fiesta daarmee de enige Europese Ford die nog met deze motor uitgerust wordt. Verbazend, en hét bewijs dat Ford met deze XR2 niet geprobeerd heeft een technisch kunststukje uit te halen, immers wanneer de XR2 echt bedoeld was als razendsnelle Fiesta voor de serieproduktie, had men wel naar de sterkste uitvoering van de genoemde CVH-motor gegrepen, bekend uit de Escort XR3. Maar dat zou weer ont-wikkelingskosten met zich meegebracht hebben en die U.S.A.-Fiesta bestond in feite al.

Doorblazen

De aanwezigheid van die dikke motor, tenminste voor dit formaat auto, bestempelt het hele karakter van de XR2. Hoewel iets minder vermogen leverend dan de XR3-motor hebben we ook met deze combinatie niet te klagen over het prestatie-niveau. De 67 kW/91 pk bij een totaalgewicht van iets over de 800 kg garanderen dat de Fiesta trekt als een lier. De vrij korte overbrengingsverhoudingen van de standaard-Fiesta versnellingsbak worden gecompenseerd door een langere eindoverbrenging, zodat het accent niet puur op acceleratie is komen te liggen, maar ook een hoge topsnelheid (170 km/u) en daarmee hoge kruissnelheden tot de mogelijkheden behoren. Bij normaal gebruik heeft de 1,6 liter motor een gemakkelijk leven in de lichte Fiesta-koets. Dat blijkt o.a. uit het brandstofverbruik. Rustig rijdend kwamen we bijna aan 1 op 14, lekker doorblazend, een stijl die meer past bij de Fiesta XR2 werd 1 op 10, in gunstige zin, nog niet gehaald. Ondertussen zitten we dan wel in alle versnellingen, volgens de niet van een rode streep voorziene toerenteller,.....

Captions -

Bottom-Left - Interieur en dashboard zijn sober en eenvoudig, maar wel smaakvol aangekleed in grijs met rode biesjes. De uitrusting is niet overweldigend.