Return to Auto Revue
Auto Revue - Technical: Fiesta Group 2
"Geheimen van de Ford Rally-Fiesta"
2nd August 1979
Next

 

 

Home » Magazine Articles » Dutch NL » Auto Revue »

Technical: Fiesta Group 2
Auto Revue - Technical: Fiesta Group 2 - Front Cover

Auto Revue - Technical: Fiesta Group 2 - Page 1

Auto Revue - Technical: Fiesta Group 2 - Page 2

Auto Revue - Technical: Fiesta Group 2 - Page 3

Auto Revue - Technical: Fiesta Group 2 - Page 1

English Translation and Original Text Below


Secrets of the Ford Rally-Fiesta

1979 Year of the Monte Carlo Rally will be in the annals of motorsport are credited as one of the most interesting, for sure. Besides the seven league boots, which Darniche in the standings last night stepped into the victory, ahead of only six seconds on his closest challenger, is there anything else that the attention of the motorsport historians have over many years will attract. There ie a raging battle within the game between the front wheel drive cars from the big factory teams, which were all represented. Not surprising when one considers that Renault last year in the Monte sensation caused by the second and third place to occupy the small Alpine 5.

By Jeremy Walton

Naturally, the Renaults were there again this year. But two came from Italy and Germany Ritmo-though not directly - represented by some VW Golfs, given their 1600 car with a GTI engine the best chance of victory at the wheel actuators. The Ford Fiesta made their debut in the Rally of Monte by Multinational Enterprise Inc.. registered cars, which both German and English know-how and components were incorporated. According to insiders had Ari Vatanen the battle of the front wheel actuators can win (and eighth in the overall ranking may be) were it not that Ford was stopped in Boreham. Especially in the Monte is a perfect preparation of the utmost importance, not. In the least because a failure of the technique publicity so hard. Hastily Ari's car had to be discontinued cologne, there was communication problems in the afstandsbus drive password, which is in the British cars were made. The resulting difference in effective length of the shafts led to damage would be decisive for the final ranking. Without the delay during the trial which would have let down the shaft behind the Renault Fréquelin only amounted to 8 seconds. But Ari ran quickly to the Renault and could theoretically a very good chance to have the final victory, especially since the Fiat Ritmo VW Golf's and one could not meet the finish.

Neutral steer

The British entry at the wheel of Roger Clark finished 13th, given that Clark has long wheel actuators no longer drove a considerable achievement. A leaking fuel filter during the run route was his only crime in a little more spectacular ride, Clark where we never once in his traditional style Cross Cut go. Vatanen has an explanation: "The Fiesta sends very nice, neutral, and you send in the direction you want and that is what the car is over". The Finn grinning goes further: "You really need to work back to the outbreak. The left foot is very important in this car, you have to brake and accelerator simultaneously to keep touring. I could go to 8500 rpm, but I did not need so why would I do? " Navigator Richards added, "For me, it was thought important interior, especially along the noise was much less than in group 4. Ari needs more front-wheel drive actuators, I think he always keeps some in reserve.

Development

From the observations of Richards and Vatanen one could conclude that the 1599 cm ³ Kent Crossflow engine in addition to the existing high capacity well what could use more torque. For the 1978 season, Ford has had some minor, more or less experimental works tenders made with the Fiesta. Russell Brookes rode an English national event, John Taylor tested the potential for cross rally with a 150 hp version, which was linked to a custom.....


Original Text


Geheimen van de Ford Rally-Fiesta

Jaargang 1979 van de Monte Carlo Rally zal in de annalen van de autosport worden bijgeschreven als één van de meest interessante, dat is zeker. Naast de Zevenmijlslaarzen, waarmee Darniche in de laatste nacht door het klassement naar de overwinning stapte, met een voorsprong van slechts zes seconden op zijn naaste belager, is er nog iets anders dat de aandacht van de autosport-historici nog over vele jaren zal trekken. Er woedde namelijk een strijd binnen de wedstrijd tussen de voor-wielaangedreven auto's van de grote fabrieks-teams, die alle vertegenwoordigd waren. Niet te verwonderen als men bedenkt, dat Renault vorig jaar sensatie veroorzaakte door in de Monte de tweede en derde plaats te bezetten met de kleine 5 Alpines.

Door Jeremy Walton

Natuurlijk, de Renaults waren er weer dit jaar. Maar ook kwamen uit Italië twee Ritmo's en Duitsland was -zij het niet rechtstreeks - vertegenwoordigd met wat VW Golfs, gezien hun 1600 GTI motor een wagen met de beste kans op de zege bij voorwielaandrijvers. De Fords Fiesta maakten hun rallydebuut in de Monte met door Multinational Enterprise Inc. ingeschreven wagens, waarin zowel Duitse als Engelse know how en componenten waren verwerkt. Volgens insiders had Ari Vatanen de strijd van de voorwielaandrijvers kunnen winnen (en achtste in het algemeen klassement kunnen worden) ware het niet dat bij Ford in Boreham werd gestaakt. Juist in de Monte is een perfecte preparatie van het grootste belang, niet .in de laatste plaats doordat een falen van de techniek publicitair zo hard aankomt. In aller haast moest Ari's wagen te Keulen worden afgebouwd; daar werd door communicatiestoornissen de afstandsbus in de aandrijfas vergeten, die wel bij de Britse wagens was aangebracht. Het daardoor ontstane verschil in effectieve lengte van de aandrijfassen leidde uiteindelijk tot schade die beslissend zou zijn voor de eind-rangschikking. Zonder de opgelopen achterstand tijdens de proef waarop de as het liet afweten zou zijn achterstand op Frequelin met de Renault slechts 8 seconden hebben bedragen. Maar Ari liep toen snel in op de Renault en zou theoretisch dus een zeer goede kans op de eindzege hebben gehad, temeer daar de Fiat Ritmo's en de ene VW Golf de eindstreep niet haalden.

Neutraal sturen

De Engelse inschrijving met aan het stuur Roger Clark eindigde als 13e, gezien het feit dat Clark sinds jaar en dag geen voorwielaandrijvers meer reed een knappe prestatie. Een lekkend benzinefilter tijdens de aanlooproute was zijn enige pech in een verder weinig spectaculaire rit, waarbij we Clark geen enkele keer in zijn traditionele stijl dwars zagen gaan. Vatanen heeft hiervoor een verklaring: 'De Fiesta stuurt erg mooi, neutraal; je stuurt in de richting die je wilt en daar gaat de auto ook heen'. Grijnzend gaat de Fin verder: 'Je moet er echt voor werken om de achterkant te laten uitbreken. De linkervoet is erg belangrijk in deze wagen; je moet steeds remmen en gasgeven tegelijk om toeren te houden. Ik mocht tot 8500 tpm gaan, maar dat had ik niet nodig dus waarom zou ik het dan doen?' Navigator Richards voegde daar aan toe: 'Voor mij was het doordachte interieur van groot belang, en met name het geluidsniveau viel mee, veel minder dan in een groep 4. Ari moet meer in voorwielaandrijvers rijden, volgens mij houdt hij voortdurend wat in reserve'.

Ontwikkeling

Uit de opmerkingen van Richards en Vatanen kon men opmaken dat de 1599 cm³ Kent Crossflow-motor naast het al aanwezige hoge vermogen best wat meer koppel kan gebruiken. Voor het seizoen 1978 had Ford al enkele minder belangrijke min of meer experimentele fabrieksinschrijvingen gedaan met de Fiesta. Russel Brookes reed een nationaal Engels evenement, John Taylor testte het potentieel voor rallycross met een 150 pk sterke versie, die was gekoppeld aan een in het aangepaste.....